Turistična zveza Slovenije Uradni slovenski turistični informacijski portal

torek, 24. avgust 2010

SLAVNOSTNA SEJA
24.08.2010

Letošnja slavnostna seja je bila nekaj posebnega, saj je hkrati pomenila tudi rojstni dan. Rojstni dan Občine Šentjernej. Občina namreč praznuje 15 obletnico obstoja, vseh 15 let pa jo zelo uspešno vodi župan Franc Hudoklin.
Vsakoletna praksa je, da župan na seji na kratko predstavi dosežke tekočega leta iz gospodarskega področja in načrte za v naprej. Na seji pa župan podeli nekaj priznanj Občine Šentjernej, plaket.
Za izjemne dosežke na družbenem področju je tako županovo priznanje prejel g. Andrej Hosta. Kobilarna Hosta letos praznuje 25 letnico reje konj. G. Andrej pa ne skrbi le za kmetijo, kobilarno in jahalno šolo. S svojimi lipicanci že vrsto leto sodeluje tudi na raznih prireditvah v občini Šentjernej in nudi oglede jahalne šole v protokolarne namene ter tako skrbi za promocijo občine tudi v širšem svetovnem merilu. Njihovi plemeniti in lepi konji so velik prispevek njihove družine k že tako lepi Šentjernejski dolini.
Županovo priznanje je prejel tudi Mešani pevski zbor Vlaste Tavčar za 30 let aktivnega delovanja na društvenem področju. MePZ je v 30 letih, ki jih imajo za seboj velikokrat pomagal pri številnih prireditvah in promocijah, ter tako širil prepoznavnost Šentjerneja. Kdor poje, zlo ne misli.
Župan se je odločil priznanje podeliti tudi g. Alojzu Bambiču, vendar pa ga le-ta ni sprejel. G. Alojz je bil član Šentjernejskega leta od same ustanovitve pa do leta 2009, kar je skupaj kar 47 let. Hkrati je bil član upravnega odbora Srečanja oktetov. Županovo priznanje bi prejel za izjemne dosežke na kulturnem in gospodarskem področju, saj je bil g. Alojz poslovodja trgovine Dolenc Šentjernej, kasneje Mercator. Kot poslovodja v Mercatorju je vodil dve adaptaciji trgovine – leta 1972 in 1985. Tedaj je Šentjernej dobil prvo samopostrežno trgovino, ki je bila vzorec za tovrstne podeželske trgovine. S pridobljenimi dodatnimi prostori je leta 1975 dejavnost razširil tudi na področje gradbeništva in kmalu je šentjernejski Mercator postal najmočnejša trgovina z gradbenim materialom v tedanji občini Novo mesto. Tudi v obdobju občutnega pomanjkanja se je v Šentjerneju dobil cement, železo, plin in še marsikaj.
Za izjemne dosežke na društvenem področju pa je županovo priznanje prejelo tudi kulturno in etnološko društvo Gallus Bartholomaeus. Društvo je namreč v desetih letih svojega obstoja izvedlo preko 90 prireditev s kulturno, etnološko, kmetijsko in športno vsebino. Tradicionalno Koledovanje treh kraljev, fotografske razstave, Prešernovi večeri, pustovanje, Akademije ob dnevu državnosti, samostojni koncerti dekliške vokalne skupine Beli cvet, literarni večeri, predstavitve izidov knjig, slikarske kolonije, kresovanja, srečanja pritrkovalcev, izvedba petelinjih dirk in razstave petelinov, trgatev potomke trte z Lenta, zaključki letine na šentjernejskem sejmu, Miklavževi večeri, okrogle mize in predavanja, ... Pri izvedbi projektov, s katerimi so prispevali k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja, so uspeli vzpostaviti tesno sodelovanje z različnimi ustanovami, institucijami in posamezniki.
Ga. Jožica Potočar je prejela nagrado Občine Šentjernej za izjemne dosežke na gospodarskem področju. Ga. Jožica je sprva delala v Iskri Hipot HYB kot tehnolog na področju hibridnih vezij. Vendar pa si je želela novih strokovnih in vodstvenih izzivov, zato se je 1993. odločila, da bo svoje sposobnosti preizkusila tudi na področju farmacije. Zaposlila se je v Tovarni zdravil Krka v Novem mestu. V času projektiranja novega obrata za proizvodnjo tablet v Šentjerneju je sodelovala na projektu kot tehnolog. Postavitev tehnologije in tehnoloških izhodišč je bilo njeno glavno delo na projektu. V fazi zagona obrata je bila gonilna sila in od nje je bilo odvisno, kako hitro bo vzpostavljena proizvodnja v novem obratu. S posebnim zanosom in zagnanostjo se je lotila težavne naloge zagona farmacevtskega obrata, saj je bil obrat postavljen v njenem rojstnem kraju. Zavedala se je, da je od njenih odločitev odvisen začetek in uspešnost nadaljnje proizvodnje, in uspelo ji je. Sedaj obrat uspešno deluje in predstavlja valilnico novih izdelkov. Visoko strokovno znanje, skromnost in osebnostne lastnosti - biti v prvi vrsti človek v pravem pomenu besede - so pravi argumenti, da je gospa Jožica Potočar prejela nagrado Občine Šentjernej.
Spominsko plaketo za ativno delovanje na kulturnem področju je prejel g. Janez Avsenak. S svojim bogatim glasbenim ustvarjanjem ni zaznamoval le domačega kraja (Brestanica), temveč je dal poseben pečat tudi Šentjernejski dolini. Janez Avsenak je bil 14 let pevovodja Šentjernejskega okteta, sedaj pa že 19 let vodi Vinogradniški oktet. 5 let tudi poje v njegovi sestavi. Janka ne veže na Šentjernej oziroma na Vinogradniški oktet le strokovno delo. Tu je našel številne prijatelje, ki spoštujejo in cenijo njegovo pripadnost oktetu in kraju.
Maja je preteklo 10 let od ustanovitve Gasilske zveze Šentjernej. Ustanovljena je bila z namenom, da bi deset prostovoljnih gasilskih društev na področju občine Šentjernej in z njimi preko 1000 gasilcev vseh starosti delovalo kvalitetnejše in bolj organizirano na vse zahtevnejših intervencijah. Danes gasilska zveza Šentjernej s svojim delovanjem zagotavlja ohranjanje gasilskih vrednot in tradicije, izkazuje spoštovanje osebnosti članov, skrbi za dobre medsebojne odnose kot pomembne vrednote društvenega življenja in opravlja naloge gasilstva kot dejavnost, ki združuje javne interese in humanitarnost. Zato je Gasilska zveza Šentjernej za 10 let delovanja na področju zaščite in reševanja spominsko plaketo Občine Šentjernej.
Župan je na seji podelil tudi naziva naj športnika in naj športnice za leto 2009. Naj športnica je postala Nataša Vene. Svojo športno kariero je začela že v osnovni šoli z atletiko, njena dolgoletna želja pa je bila uveljaviti se v košarki, kar ji je uspelo šele v Ljubljani na fakulteti, saj na Dolenjskem ni bilo primernega kluba. V letošnjem letu je bila razglašena za najboljšo športnico na univerzitetnih srečanjih košarkaških ekip.
Športnik leta pa je postal Marko Gorenc, ki se je v osnovni šoli prav tako posvečal atletiki, vendar so ga ustavile poškodbe. Kasneje je začel s kasaštvom, kjer je takoj pokazal zelo dobre rezultate. Leta 2007 je naredil izpit za voznika in odpeljal svojo prvo dirko s kobilo Doris Star. Leta 2009 je na državnem nivoju opravil 11 štartov, od tega je dosegel 5 zmag ter 1 drugo mesto. V prvenstvu triletnih kasačev je dosegel 4. mesto. Najpomembnejši zmagi sta spominska dirka Jurija Levičnika in spominska dirka Alfreda Trenza, obe doseženi na domačem hipodromu v Šentjerneju. Omeniti pa je potrebno tudi zmago v kvalifikacijah za državno prvenstvo triletnih kasačev.
Seja se je lepo prelivala z umetniškim programom, ki ga je režirala Lucija Kuntarič, prijetno pa povezovala Teja Lesjak. Na koncu so svojemu namenu predali še protokolarni stol Šentjernej, ki ga je oblikoval priznani profesor Janez Suhadolc na pobudo Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus. Stol ima na sebi seveda simbol petelina.
Po seji je sledila še torta slavljenki, Občini Šentjernej.

Foto: Marijan Hočevar - MEGAfoto.

Celozaslonski način
PRIKAŽI VSE FOTOGRAFIJE
 


Copyright © 2008 All rights reserved. Design by Simon .