Turistična zveza Slovenije Uradni slovenski turistični informacijski portal

četrtek, 21. avgust 2008

ŠPORTNE DEJAVNOSTI DU ŠENTJERNEJ
20.8.2008

ŠPORTNA TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠENTJERNEJ

Tudi Društvo upokojencev Šentjernej se vsako leto aktivno vključuje v program Jernejevega. Tako so pripravili kar štiri športna tekmovanja, in sicer balinanje za moške in ženske, tekmovanje v pikadu za ženske in turnir v šahu. V turnirju iz balinanja za moške so sodelovale 4 ekipe in dosegle naslednje rezultate:
1. mesto je osvojila ekipa DU Gabrje
2. mesto je osvojila ekipa DU Šentjernej
3. mesto pa je osvojila ekipa DU Mali Slatnik

Posamezno pa so osvojili:
1. mesto g. Stane Sintič iz DU Šentjernej
2. mesto g. Vovko iz DU Mali Slatnik
3. mesto g. Hudek iz DU Gabrje

V ženskem turnirju balinanja so prav tako sodelovale 4 ekipe:
1. mesto je osvojila ekipa DU Šentjernej
2. mesto je osvojila ekipa DU Mali Slatnik
3. mesto je osvojila ekipa DU Semič

Posamezno pa so osvojile:
1. mesto ga. Tončka Strojin iz DU Šentjernej
2. mesto ga. Fani Seničar iz DU Mali Slatnik
3. mesto ga. Kristina Zagorc iz DU Šentjernej

Pikado je igralo kar 5 ekip:
1. mesto je osvojila ekipa DU Škocjan
2. mesto je osvojila ekipa DU Šentjernej II.
3. mesto je osvojila ekipa DU Gabrje

Posamezno pa so osvojile:
1. mesto ga. Marija Tomažin iz DU Škocjan
2. mesto ga. Marija Golob iz DU Škocjan
3. mesto ga. Rezka Rukše iz DU Gabrje

Na šahovskem turnirju je prav tako sodelovalo 5 ekip:
1. mesto je osvojila ekipa Mladi šahisti Šentjerneja (dobili so tudi prehodni županov pokal)
2. mesto je osvojila ekipa DU Mirna
3. mesto je osvojila ekipa DU Šentjernej
4. mesto je osvojila ekipa OŠ Otočec
5. mesto je osvojila ekipa OŠ Šentjernej

Posamezno pa so dosegli:
1. mesto Andrej Kuhar, Šentjernej
2. mesto Arif Begovič, Mirna
3. mesto Peter Urbanč, OŠ Otočec

Tekma v šahovskem turnirju je bila prva medgeneracijska tekma, pri kateri so sodelovali tudi gostje iz OŠ Otočec, in sicer vsi igralci od osnovnošolcev do upokojencev pod istimi pogoji. Vse tekmovalce so pozdravili predsednik Društva upokojencev Franc Golob, župan Občine Šentjernej Franc Hudoklin in predsednik Turističnega društva Pavle Turk. Izročili so jim pokale in medalje ter jim zaželeli še veliko športne sreče. Starejši upokojeni občani si tudi s takšnimi tekmovanji krajšajo čas in poskrbijo za druženje. V okviru njihovega programa pa je bil izveden tudi pohod dedkov, babic in vnukov, o katerem smo že poročali v torek na naši strani.

Foto: Marijan, Andrej in Simon Hočevar - MEGAfoto.


Celozaslonski način
 


Copyright © 2008 All rights reserved. Design by Simon .